Poprawne modelowanie MES cz.2 – Strefa podporowa

Druga część o MES (Pierwszą o strefie przęsłowej znajdziesz tutaj). Kiedy zastanawiasz się gdzie zagęścić siatkę, a gdzie wystarczy mniejsza ilość elementów skończonych, warto spojrzeć na te kilka porad.

Jaki sens ma zagęszczanie siatki elementów skończonych nad podporami?

Wraz z zagęszczeniem siatki elementów skończonych (ES), rosną wartości wyników obliczeń. W MES wyniki są uśrednione w obszarze każdego ES, przez co przy zbyt dużych rozmiarach ES siły wewnętrzne w strefie podporowej będą niedoszacowane (najczęściej zaniżone).

Wróćmy do przykładu stropu płytowo-słupowego z poprzedniego posta. Strop ten obliczyłem dla pięciu wariantów wielkości siatkowania ES: L/10, L/20, L/30, L/40 i L/50.

Widać tutaj, że im bardziej zagęścimy siatkę ES, tym większe dostaniemy wartości momentów zginających nad słupem. Siatka ES a dokladnosc wynikow.jpg

Możemy powiedzieć, że zagęszczenie siatki ES:
📌 w strefie podporowej ma na celu wyznaczenie realnych siły wewnętrznych w płycie stropowej.
📌 w strefach przęsłowych nie ma sensu, ponieważ w tych miejscach zmiany sił wewnętrznych są łagodne

Zapis na newsletter

Gdzie należy zagęszczać siatkę elementów skończonych?

Określiliśmy z grubsza, że zagęszczenie siatkowania ES ma sens w obszarach podpór. Podam tutaj kilka najbardziej typowych miejsc:
1. strefa wokół słupów
2. pasmo słupowe w stropach płytowo-słupowych
3. strefa wewnętrznych podpór liniowych
4. zakończenie ściany
5. naroże wypukłe
6. naroże wklęsłe
7. krawędzie niepodparte

Obszary zageszczenia siatki elementow skonczonych.jpg

Do tej listy należy dodać jeszcze dwa przypadki: 1. miejsca przyłożenia znaczących obciążeń skupionych lub obciążenia skoncentrowanego na małej powierzchni, 2. obszar styku materiałów o różnej sztywność, np. ściana murowana ze słupem żelbetowym w środku w tej ściany.

We wszystkich tych miejscach należy zagęścić siatkę ES.

Podsumowanie

Teraz rozumiesz, dlaczego należy zagęszczać siatkę elementów skończonych nad podporami. Dobrze wiesz też, w jakich konkretnie miejscach należy ją zagęszczać. Jeśli chcesz zobaczyć moje rekomendacje zapisz się na mailing ProjektodAdoZ.pl.

Podziel się z innymi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *